> Ogłoszenia

Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w
pomieszczeniach krytej pływalni NAUTICA w
Gorzycach
 Ogłoszenie o zamówieniu.doc

Opublikowane przez: Arkadiusz Poloczek | Data wprowadzenia: 2015-11-27 12:02:27 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:08:42.
SIWZ do przetargu nieograniczonego na utrzymanie
czystości w pomieszczeniach krytej pływalni
NAUTICA w Gorzycach
 SIWZ NAUTICA 2015.doc

Opublikowane przez: Arkadiusz Poloczek | Data wprowadzenia: 2015-11-27 12:14:13 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:08:42.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 CCF20151223_00001.jpg

Opublikowane przez: Arkadiusz Poloczek | Data wprowadzenia: 2015-12-23 12:40:08 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:08:42.
WYNIKI NABORU NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO
REFERENTA DO SPRAW KADROWO-ORGANIZACYJNYCH.
 Wyniki ost.jpg

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2016-07-18 13:48:24 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:08:42.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w 2017 r.

Wójt Gminy Gorzyce działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm. ) informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOTSiR "Nautica" w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 31 wywieszono w dniu 30.08.2016r. na okres 21 dni, wykaz nieruchomości będących mieniem Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w najem w 2016 r.
Z wykazem można się zapoznać także na stronie internetowej gminy: www.gorzyce.pl oraz ug. bip.gorzyce.pl. a także na stronie internetowej GOTSiR Nautica w Gorzycach www.jo.gorzyce.bip.gmina.pl/index.php?=id1241

 Doc - 30,08.pdf

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2016-09-02 10:18:08 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:08:42.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w
2017 r.
 Dokument.pdf

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 10:50:34 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:08:42.
Plan zamówień 2017.
 Plan zamówień 2017.pdf

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2017-01-23 15:32:35 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:08:42.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
najem w 2017 r.
 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NA 2017 r.pdf

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2017-02-10 07:18:59 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:08:42.
Wyniki naboru kandydatów na stanowisko
urzędnicze -głównego księgowego.
 wyniki główny księgowy.jpg

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2017-03-11 18:08:58 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:08:42.
Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu
znajdującego się na I piętrze budynku GOTSiR
"Nautica" w Gorzycach.
 ogłoszenie przetarg najem fitness 3.odt

Opublikowane przez: Ryszard Markiewicz | Data wprowadzenia: 2017-04-14 17:23:39 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:08:42.
Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu na
cel prowadzenia działalności gastronomicznej.
 ogłoszenie przetarg najem kuchni 3.odt

Opublikowane przez: Ryszard Markiewicz | Data wprowadzenia: 2017-04-14 17:25:50 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:08:42.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE URZĘDNICZE
STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. PROMOCJI W GOTSIR
'NAUTICA”

oświadczenie

oświadczenie 2

kwestionariusz

 Ogłoszenie o naborze z-ca 2.pdf

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2017-09-27 13:52:12 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:08:42.
Data wprowadzenia: 2017-09-27 13:52:12
Opublikowane przez: Marzena Górska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce
Wójt Gminy
Daniel Jakubczyk
Kontakt:
Tel: (32) 45 13 056
Fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl